“There is no true healing unless there is a change in outlook, peace of mind and inner happiness.”

– Dr. Edward Bach
Dr Bach blomsterterapi

Vad är Dr Bach blomsterterapi?

Dr Bach blomstermedel är essenser av blommor som används för att påverka olika känslotillstånd. 38 olika blomsterenergier. Blomsterdropparna ökar energin i kroppen och öppnar upp kanaler för läkningsprocessen. Helt naturliga och fria från gifter. Genom att behandla de känslomässiga obalanserna behandlar du även de fysiska obalanserna.

Den engelske läkaren Dr Edward Bach upptäckte i slutet av 1930-talet i naturen en läkekraft som är kraftfull och fri från gifter. I naturen fann han kopplingen till själen. Hur våra känslor påverkar hela kroppens funktion, organ och vävnader. Han väljer att behandla personligheten och känslotillståndet inte sjukdomen.

Dr. Bachs’s Blomsterdroppar är essenser av blommor och växter som används för att påverka olika sinnestillstånd. 38 olika blomsterenergier som är uppdelade i sju olika kategorier: rädsla, osäkerhet, ointresse för nuet, ensamhet, överkänslig för inflytande av andra, misströstan, förtvivlan och skuld, överbeskyddande för andras välfärd.

Konsultation/behandling

Boka en enskild session för personlig flaska (även via telefon) eller kombinera en behandling med Bach blomsterterapi. Behandlingen inleds med en Bach konsultation utifrån där du befinner dig. Efter behandlingen får du din personliga flaska med max 7 olika växtenergier (värde 200 kr) med dig hem.

”Tinna jobbar så intutivt och helande kan varmt rekommendera henne!”

”Underbar stund hos duktiga Tinna!”

”Rogivande behaglig och avkopplande”

”Som alltid det bästa bemötandet och behandlingen av Tinna!”