“Vi styr vår verklighet med vår medvetna perception och våra tankar.”

Instant transformation

Vad är Instant Transformation?

Instant transformation – Omedelbar transformation. Med Instant Transformation kan du skapa omedelbar förändring i dig själv eller ditt liv. Instant Transformation utgår från kvantfysikens grundprinciper att medvetandet har en avgörande betydelse för skapandet av vår verklighet.

Vad är kvantfysik?

Gemensam benämning för de fysikaliska teorier som generellt beskriver mycket små system, som t.ex. atomer och elementarpartiklar och deras växelverkan.
Ur Wikipedia

Om en session

Sessionen i Instant transformation utförs på plats eller via distans.

Under en session jobbar vi med metaforen att var människa har en biologisk hårddisk där vi har lagrat och samlat en mängd information i vårt undermedvetna. En information som sen blir våra övertygelser och våra ”sanningar”. Instant Transformation innehåller en mängd unika verktyg för som möjliggör snabb förändring på många olika tillstånd mentalt, känslomässigt, fysiskt och psykiskt. Jag assisterar o coachar dig genom sessionen med öppna frågor och samtidigt ”går ur vägen” för att öppna upp för en större medvetenhet i det kvantfält där transformation sker. Transformation kan gå väldigt snabbt.

Det finns inga begränsningar vad man kan förändra; egna föreställningar om sig själv och livet, ekonomi, relationer, negativa tanke- eller beteendemönster, fysisk smärta, affärsplaner, drömmar och visioner om framtiden. Bara fantasin sätter gränser.

Observera att det är Du som tillåter och möjliggör förändringen- practionern är en assistent som coachar klienten under sessionen.

”Vill försöka sätta ord på min upplevelse hos dig. Jag är i någon sorts process men sedan jag var hos dig och fick Instant transformation, så känner jag ett slags lugn och ännu mer frihet. Glädjefull med glädje utan anledning ifrån det yttre…Glädje som springer upp inifrån och jag förstår att det är från en outsinnlig källa. Fysiskt så har jag halverat den naturmedicin jag har för sköldkörteln och är bra mycket bättre i magen som varit helkass i flera år med födoämnesallergi m.m. TACK!”

”TACK Tinna för en kraftfull stund med Instant. Det är både spännande och frigörande att få vara med i detta sätt av läkning. Snabbt och effektivt plockar du fram blockeringar som finns i mitt undermedvetna. De lyfts upp till ytan och tas lätt bort. Det hjälper mig till insikter om varför jag agerar på sätt som hindrar mig att vara sann och lita på min förmåga. Tacksam!”